United World Colleges

Jag har fått möjligheten att plugga två år i Hong Kong tack vare denna fantastiska organisation. United World Colleges, UWC, är en icke vinstdrivande organisation som vill åstadkomma fred, jämlikhet och internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen på deras tolv skolor världen över. I grunden för utbildningen ligger dessa ideal och eleverna utbildas för att engagera sig för dem. 
 
UWC representeras av nationalkommittéer världen över som delar ut stipendier till sökande på basis av personliga meriter - din etniska, sociala eller ekonomiska situation spelar alltså ingen roll - och engagemang för organisationens ideal. Hur många stipendier som delas ut varierar från år till år, delvis beroende på nationalkommittéens ekonomi. UWC i Sverige delade i år ut nio stipendier, varav åtta till RCN i Norge och en till LPC i Hong Kong.
 
Man läser till en International Baccalaureate (IB) på alla UWC-skolor. IB innebär att utbildningen är på engelska och att man kan söka till universitet världen över när studierna är avklarade utan att behöva komplettera sin utbildning. I och med att man läser IB motsvarar de två åren på UWC de två sista åren på svenskt gymnasium.
 
Här är alla UWC's skolor, och om du vill läsa mer om dem kan du klicka på den här länken: http://uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/default.aspx
 
 
 
 
Det här är bilder från skolan i Hong Kong, Li Po Chun. Det är där jag kommer att spendera mina två sista gymnasieår. Jag kommer att ta vara på varje minut av den möjlighet jag har fått.
 
Om du har frågor om UWC eller hur man söker stipendiet är det bara att höra av sig!
 
 
 
 
 
Om United World Colleges | | En kommentar |
Upp